Teknisk Repeater Forening

LA1TRF

EchoLink på LA9XR, Heggedal.

 Vi bruker OpenRepeater systemet, så for å starte EchoLink-modulet må det tastes DTMF 2#
 først for utgånde trafikk. Eter ca 10minutter koples det ned, og må aktiviseres på ny.
 Husk å legg på altid DTMF # etter brukernode-nr.

Praktis bruk av EchoLink:

- DTMF tone 2# først for starte modulet først (så vent på bekreftelse)
- DTMF tone 123456# som et eksempel på bruker-nr (så vent på bekreftelse)
- DTMF tone # for å avslutte trafikk på EchoLink modulet

 
  Husk altid nedkopling av EchoLink ved å trykk ##.

Aktive EchoLink node nr finner du her.

Viktig:

-  Prat i vei på LA9XR men.
   Husk å vente ca. 2 sekunder mellom passene p.g.a. forsinkelse på Internett.

-  NB Husk altid nedkopling av EchoLink med ##   
   (Sørg for at nedkoplingen blir utført når ikke annen trafikk pågår).

-  Og husk bestandig å si altid hvem du er når du bruker LA9XR og EchoLink, TAKK !

 


Teknisk Repeater Forening
Heggedal - Norway
Teknisk Repeater Forening, Heggedal Norway