Teknisk Repeater Forening

LA1TRF

Div

Nytt fra 2023:
LA9XR er på EchoLink via OpenRepeater og ny sub 123Hz.

Nytt fra 2019:
LA9XR er på ny i Heggedal, etter en test fra Hurum med kun EchoLink.


Nytt fra 2015:
IRLP med ECHOIRLP går ut pga EchoLink nekter mer IRLP sammen.
IRLP node nr: 8090 er QRT fra 2015.


Nytt fra 2014:
Teknisk Repeater Forening holder på med prøvedrift av en ny 10m FM repeater
med kallesignal LA1XRR. Tx er plassert i Enebakk med stor hjelp av Follo-gruppen.
Rx er nå plassert i Heggedal, samme sted som LA9XR.

 


Fra 1997 om LA9XR


Mars 1997
Stiftet vi Teknisk Repeater Forening.
Teknisk Repeater Forening ble startet opp av LA9TKA-Ivar, LA8GKA-Rune, LA8EKA-Kåre, LA9PJA-Carlos og LA3UKA-Per.

Vi søkte om kallesignal på UHF/ 70cm til PT. Plasseringen ble Heggedal utenfor Oslo. Målet var at repeateren skulle dekke det sentrale østlandet.

Juli 1997
Fikk vi av PT tildelt 434.975 MHz med kallesignal LA9XR.
 
August 1997
Kjørte vi til SM-land for å hente repeater-deler vi trengte for å starte opp. Vi dro nærmere bestemt til Trollhættan der SM6VKC hadde funnet fram en gammel Comviq NMT basestasjon. Den fikk vi gratis. Takk til Trollhættan-gruppen! Den ble kjørt hjem til LA-land for ombygging til 70cm repeater.

Men vi måte også ha en logikk. Etter mye søking fant vi på nytt noe i SM-land. Valget ble "RLM system" fra SM2UMH. RLM-systemet er basert på styring fra PC med talekort og DTMF med mulighet for talepostkasse med mer. Vi skulle da sannsynligvis bli de første i LA-land med PC og lydkort som styring av en repeater.

Parallelt med ombyggingen ble det satt sammen en bu som skulle huse alt det tekniske. Vi kom over div. brukte trepallkasser for Ericsson GSM mobil telefoner. Trekassene ble bygd om til en passende bu og isolert. Bua skulle plasseres i et uthus.

Oktober 1997
Startet oppmonteringen. Bua ble plassert i uthuset og det tekniske utstyret montert i bua. Kabler til 230 volt og antenne montert opp.
Vi var på lufta med LA9XR!

April 2001
Begynte RLM-logikken å bli noe ustabil etter lang tids bruk og interessen for talepostkassen dabbet av. Så vi tok kontakt med "gutta på tråkka" i LA2AB-gruppen og spurte om det var mulig å utvikle en stabil logikk. Svaret var JA.
Det ble utviklet en logikk som er basert på CMOS kontroller.

Høsten 2001
Nå var vi i gang med LA2AB-logikken. En meget enkel logikk og driftsikker. Takk til "gutta på tråkka"!!!

2001/2002
PT endret forskriftene. Nå kommer en ny historie for radioamatører: tale over Internett!

Våren 2002
Vår PC var fjernet, hva nå?
Vi begynte å søke etter nye tekniske løsninger. Svaret var: IRLP-tale over Internett for radioamatører!

IRLP bygger på sammenkopling av radio til radio med Internett som taleoverføring.
Vi bestilte et kort og et program fra VE7LTD i Canada.

Det ble installert på en PC, med Linux, tilkoplet Internett og UHF-radio.
PC og radio ble plassert på jobben til LA8GKA. Disse ble så videre satt opp mot LA9XR.
Vi var nå på Internett og hadde kontakt med hele verden!

IRLP node nr ble 809 senere byttet til 8090. Og atter skulle vi bli de første i LA-land, denne gangen med Internett mot repeater.

Høsten 2003
installerte vi Eckolink-systemet sammen med IRLP til "Echoirlp". Her ble Eckolink node nr 3422.

Våren 2006
Vi fikk informasjon fra eieren av uthuset om at det skulle rives og at treet antennen var plassert i skulle bort. Så da ble det til at bua og antennen måte flyttes ca 20m fra tidligere plass.
Først måtte bua bygges om for å tåle å stå ute. Bua fikk tak med papp, veggene ble utstyrt med utvendig kledning.

Sommeren 2006
Bua er nå på plass. Echoirlp PC og noderadioen ble flyttet midlertidig til LA9TKA.

Høsten 2006
UHF-radioen ble byttet ut. Den nye radioen har subtone. Videre fjernet vi filteret på Rx og erstattet det med 2 stk antenner en for Rx og en for Tx. Dette for å øke følsomheten på Rx.

Våren 2007
Echoirlp PC og noderadioen ble flyttet til LA8EKA.

Høsten 2007
fikk vi ny hjemmeside på Internett. (Den du ser nå).

Januar 2008
Subtone ble installert i noderadioen med hjelp av "gutta på tråkka".

Juli 2008
Koplet Internett fra ADSL til fiber linje. Og byttet til ny ruter med fast IP-adresse til pc-systemet. 

September 2008
Har vi registert www.LA9XR.com som vår hjemmeside på internett.

Februar 2009
Fikk vi tildelt av repeatermanager i NRRL " IVG kanal 1"
på 2m 145.2375 MHz for Tx/Rx for bruk til taletrafikk mot
internett. Yaesu FT-1802 blir kjøpte inn for 2m bruk.

Mars 2009
LA2AB-logikken blir bygd om med hjelp av "gutta på tråkka"
Den 22. mars er vi på lufta også med 145.2375 MHz.

Høsten 2010
Etter ca 2 1/2 år er Echoirlp-noden flyttet
fra LA8EKA, Kåre. Den er nå via LA9TKA.

Juli 2011
Internett linje er byttet fra Telenor til Ventelo.

Høsten 2011
Nå er vi på lufta også via internett med FRN - Free Radio Network

Sommer 2018
Ny repeater radio på LA9XR nå til Motorol.

Høst 2019
Kort test av LA9XR på Hurum, tilbake i Heggedal.

Januar 2020
FRN QRT

 


Teknisk Repeater Forening
Heggedal - Norway
Teknisk Repeater Forening, Heggedal Norway