Teknisk Repeater Forening

LA1TRF

Antenne


 



Antenne Diamond X-500 på UHF




Antenne Hotline HL-B311N på VHF

Radio


 
 
UHF Repeater MTR 2000 motorola (nytt fra 2018)



VHF GM360 motorola  (nytt fra 2018)



 

Bua, ute




 


Bua mot nord




Bua mot øst




Bua mot vest

 

Bua, inne




Øverst: Filter, VHF radio og UHF Repeater





Sikringskap og strømmåler



Panelovn med termostat





AC/AC 230 volt skile trafo

 


Teknisk Repeater Forening
Heggedal - Norway




Teknisk Repeater Forening, Heggedal Norway